Levend Water
Categorie lijst
Levend Water!

 

   

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

 

  photo waterfall_zps658ed325.gif

 

 Welkom op

Levend Water

 

 Laat je verfrissen en verkwikken.

  

@Beloved Daughter

  

Reacties
 
 
 
 
Alles Wat Adem Heeft
 
Halleluja
Looft de Here
In Zijn heiligdom
Speel op de snaren
Van de gitaren
Sla op de trom
Alles wat adem heeft, love de Heer
Alles wat adem heeft, love de Heer

Halleluja
Klap in je handen
Blaas op de fluit
laten we zingen
Dansen en springen
Jubel het uit
 
Alles wat adem heeft, love de Heer
Alles wat adem heeft, love de Heer
 
 
Tekst : Elly & Rikkert Zuiderveld

Reacties
 
 
 
Stilte
 
We leven in een wereld waar het niet meevalt om stilte te ervaren. Stilte is schaars en maakt bijna geen deel meer uit van ons dagelijks leven. Er is altijd geluid om ons heen: radio, tv, elektrische apparaten, grasmaaiers, optrekkende motors, langsscheurende auto's, borende straatwerkers en renoverende buren. Zelfs in de wachtkamer van de dokter is het niet stil en wordt je verrast door achtergrond muziek. De westerse wereld heeft zo de stilte verloren en het zwijgen verleerd. Ontsnappen uit het elektronische web lijkt moeilijk, bijna onmogelijk zelfs. Onze mobieltjes vragen steeds onze aandacht. We worden geacht constant bereikbaar en beschikbaar te zijn voor werkgever, familie en vrienden. Vorige week stond er een bericht in de krant dat veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar lijden aan een ernstige vorm van 'sociale-mediastress'. Ongeveer een kwart van de jongeren voelt zich gestrest als ze niet alles in de sociale media kunnen bijhouden; nog eens een kwart zegt dat dit ‘enigszins’ het geval is. Ze zijn bang dat ze sociaal buitengesloten worden of dingen missen. Stilte is ook eng en kan confronterend zijn, dus doen we ons best om de stroom van prikkels, geluiden en indrukken in gang te houden. De bekende monnik Anselm Grün zegt over stilte: 'Je moet even ophouden met rennen om stil te worden. (…) Het Duitse woord ‘still’ heeft ook te maken met ‘stillen’, dat betekent ‘stillen, bevredigen, voeden, zogen’. Een moeder geeft haar kind borstvoeding, brengt de baby die schreeuwt van de honger, tot bedaren. Zo moet jij je eigen ziel, die innerlijk luid schreeuwt, kalmeren. Wanneer je niet meer rondrent, dan doet de honger van je hart zich gelden. Je hart heeft voeding nodig. Je moet moederlijke aandacht geven aan je hart, om het tot rust te laten komen. Veel mensen zijn bang om zich bezig te houden met hun rumoerige hart. Ze zoeken liever afleiding door van hot naar her te rennen. Maar hun hart blijft schreeuwen. Het wil geen afleiding. Het heeft liefde nodig. Het wil gekoesterd worden.’ In Psalm 46:10 staat een belangrijk advies: ‘Step out off the traffic! Take a long loving look at me, your High God.’ The Message Terug Mattheüs 11:28-29
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.
 
Bron: http://www.heartsync.nl/
Reacties

 

 

 

Laat het huis gevuld zijn

 

 Laat het huis gevuld zijn met wierook van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn Geest. Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven. Laat het huis gevuld zijn met mijn geur.

Want Ik wil komen met mijn Geest en doorwaaien heel het huis. Ik wil het maken tot een tempel waar Ik woon. Laat mijn leven in je zijn, Ik maak je heilig, puur en rein. Laat het levend water stromen door je heen.

Laat het huis bekleed zijn met kleden van fijn linnen. Laat het huis bekleed zijn met gerechtigheid en trouw. Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van uw Zoon Jezus. Laat het huis gereinigd zijn en schoon.

Want U wilt komen met uw Geest en doorwaaien heel het huis. U wilt het maken tot een tempel waar U woont. Laat uw leven in ons zijn, maak ons heilig puur en rein. Laat het levend water stromen door ons heen.

 

Heer, wij roepen tot U: 'Kom opnieuw met uw vuur.' Wij verlangen naar echtheid; bewerk het diep in ons hart.

Heer, wees welkom met uw Geest ) en doorwaai nu heel het huis. ) Kom en maak het tot een tempel ) waar U woont. ) Laat uw leven in ons zijn, ) 2x maak ons heilig, puur en rein. ) Laat het levend water stromen ) door ons heen. )

Opwekking

Reacties

 

 

 

 

 

 

Soaken: leren rusten in God

 

Soaken is een engelse term die betekent: 'doordrenkt worden'. Het is een begrip geworden, voortvloeiend uit de opwekking in een kerk in Toronto, waardoor tienduizenden kerken wereldwijd geestelijke vernieuwing ervaren hebben. In deze vernieuwing heeft God laten zien, dat Hij wil dat we als zijn kinderen leren om doordrenkt te worden van zijn Geest. Hij wil ons leren om te stoppen met alsmaar druk bezig te zijn. Want zonder dat we het weten zijn onze tijden van gebed en bijbellezen vaak niets maar dan het vervullen van een soort religieuze ‘plicht’, waarmee we hopen onze christelijke levenswandel op een hoger niveau te brengen. Hoewel gebed en bijbellezen absoluut noodzakelijk zijn, wil God ons leren dat juist de Bijbel een belangrijke waarheid leert, die we als christenen nog niet ten volle ontdekt hebben: leren rusten in God, leren stil zijn in Gods aanwezigheid, leren om gevuld te worden, leren onszelf zijn, ontspannen bij God, enz. Dat is soaken. Stil zijn bij God, in volkomen overgave en vertrouwen, is een buitengewoon krachtige sleutel tot genezing, kracht en bevrijding. Diepe innerlijke verfrissing Mensen die geleerd hebben om langere tijd gewoon stil te zijn bij God en Hem in hun hart te aanbidden en lief te hebben, getuigen van een zeer diepe innerlijke verfrissing. Bij velen is er een sterke toename van de werking van Gods Geest in hun leven en bediening. In Mozambique is er een bediening die door het geheim van te rusten in God een onvoorstelbare toename van wonderen en zegen ervaren hebben. In enkele jaren tijd zijn er zo’n vijfduizend kerken ontstaan. Gods aanwezigheid is bijzonder toegenomen. Hoe doe je het? Wat doe je dan precies? Heel eenvoudig: je gaat lekker zitten of liggen, het liefst leg je heel mooie aanbiddingsmuziek op (instrumentaal of met woorden), je richt je hart volledig op de Vader en Jezus en je vraagt of de heilige Geest je helemaal wil vullen. Je opent je hart volledig voor je Heer en je Geliefde Vader en Vriend en je nodigt Hem uit om je innerlijk op te vullen met zichzelf. Volkomen overgave Hoe komt het dat soaken zo’n zegen voortbrengt? Omdat je door te soaken letterlijk jezelf volledig kwetsbaar opstelt. Je gaat liggen of zitten en opent je helemaal voor je hemelse Vader. Geen zelfverdediging, geen angst, geen wantrouwen, maar volkomen overgave. Deze overgave zorgt ervoor dat je innerlijk veel intenser vervuld wordt met God. Hoe meer je jezelf opent, hoe meer God je kan vullen. Zo eenvoudig is het. Hoe meer je je afsluit, hoe minder God je kan vullen. Het is het principe dat iedereen kent. Geen angst voor demonen Is er geen gevaar dat demonen je gaan vullen? Neen. Want niemand die aan de Vader om een brood vraagt, zal een steen krijgen, zei Jezus. Hij voegde eraan toe: als jullie, verkeerde mensen, al aan je kinderen goede dignen geven, hoeveel te meer zal je Vader in de hemel de heilige Geest geven, aan zij die erom bidden? Je bent een kind van God, geborgen in zijn hand. Je bent veilig in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91 zegt het, letterlijk vertaald als volgt: Hij die verblijft in de geheime plaats van de Allerhoogste, in de schaduw van de Machtige, is veilig beschut, hij zegt over de Heer: 'Mijn schuilplaats en mijn burcht, mijn God, ik vertrouw op Hem' (Psalm 91:1-2) Spreuken 18:10 zegt het met deze woorden: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige rent erheen en is veilig.’ Als je toegeeft aan de angst voor demonen, dan negeer je eigenlijk alles wat de Bijbel zegt, van begin tot eind. Want van kaft tot kaft spreekt de Bijbel over de geborgenheid en veiligheid van oprechte kinderen van God, in zijn almacht. Hij is een liefhebbende Vader die zijn engelen beveelt om ons te dienen. Hij bedekt ons met zijn vleugelen, zegt Gods Woord steeds weer. Zeker iemand die bewust gaat schuilen bij Hem, is volkomen veilig. ‘Wie op de HERE vertrouwt, is onwankelbaar als de berg van Jeruzalem, die er voor altijd is. Zoals rondom Jeruzalem bergen liggen, zo is de HERE om Zijn volk. Niet alleen nu, maar altijd en tot in de eeuwigheid.’ (Psalmen 125:1-2) Dat is een absolute basiswaarheid van Gods Woord. Het is absurd te denken dat iemand die zich oprecht op Jezus Christus richt ineens overspoeld zou worden door satan. Dat kan niet. Wat zegt de Bijbel? Sommigen stellen zich de vraag of stil zijn bij God wel Bijbels is. Hieronder zie je enkele bijbelverzen die betrekking hebben op rusten, stil zijn, de Heer verwachten enz. Mediteer over deze verzen, zodat ze diep tot je kunnen doordringen. Lees ze niet vluchtig, maar neem tijd en richt er je hart op. Vraag de Heer om tot je te spreken over het belang van rusten in Hem. Noteer inzichten en openbaringen die je ontvangt, die je kunnen helpen ook aan anderen te leren hoe ze kunnen ‘soaken’, ofwel ‘doordrenkt raken’ in Gods aanwezigheid. Deze teksten zijn uit de vertaling van ‘Het Boek’ genomen. Bestudeer ze ook in andere vertalingen, zoals de NBG, Groot Nieuws en (Engelse) letterlijke vertalingen, om de volle rijkdom van Gods Woord te bevatten. Je zult verbaasd staan over hoe belangrijk God het blijkbaar vindt, dat wij leren rusten in Zijn aanwezigheid. Om zo vol vertrouwen te raken in Hem, te genieten van Zijn liefde, en onszelf te doordrenken van Zijn Geest, liefde, kracht en heerlijkheid. Dit is de sleutel die de TACF kerk in Toronto ons heeft geleerd; de bijbelteksten hebben zij ons gegeven. Veel mensen die in Toronto zijn geweest, en sindsdien elke dag soaken, ervaren grote wonderen in hun levens. Heidi Baker zegt: “Fruit just happens!”, wat zoveel wil zeggen als: “Vrucht dragen overkomt je gewoon!” Blinden zien, doven horen, doden worden opgewekt en de mensen zijn dolverliefd op Jezus en genieten van hun levendige en opwindende liefdesrelatie met God. Wil jij dat ook? Wil je dat jouw land verandert? Wil je MEER van God? Lees dan onderstaande teksten en pas het toe. Wordt een echte ‘Soaker’, doordrenkt van Jezus, en overal waar je komt vallen druppels van Zijn heerlijkheid op anderen... Verander jezelf, verander dit land. Wordt meer zoals Jezus, gewoon door BIJ Hem te ZIJN. Zo simpel is het.
Lees deze bijbelverzen: De HERE is mijn herder, dus heb ik alles wat ik nodig heb! Hij laat mij uitrusten in een groene weide en wijst mij de weg langs kabbelende beekjes. Hij verfrist mijn innerlijk. Psalm 23:1-3 Innerlijk ben ik tot rust gekomen en ik houd van de stilte. Zo rustig als een kind zit op zijn moeders schoot, zo rustig voel ik mij van binnen. Psalm 131:2 Mediteer in je hart, terwijl je ligt, en wees stil. Psalm 4:4 Want de HERE God, de Heilige van Israël, zegt: "Alleen door naar Mij terug te keren en op Mij te wachten, kunt u worden gered; in rust en vertrouwen ligt uw kracht, maar dat wilt u niet."- Jesaja 30:15 Maar wie naar Mij luistert, hoeft zich nergens zorgen om te maken. Spreuken 1:33 Word stil voor de HERE en verwacht alles van Hem. Psalm 37:7 Als de lasten u drukken en u vermoeid raakt, kom dan bij Mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar Mij en wees mijn discipel, want Ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij Mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat Ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor Mij moet dragen, is licht. Mattheus 11:28 Er wacht het volk van God dus nog altijd een zuivere, volkomen rust. Wie door geloof die rust ervaart, rust uit van zijn eigen werk, net als God. Laten wij ons best doen deel te krijgen aan die rust. Hebr. 4:9-11 Machtelozen en vermoeiden maakt Hij sterk, de zwakken geeft Hij kracht. Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die wachten op de HERE, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden; zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden; zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken. Jesaja 40:29-31 Wees sterk en wacht op de HERE. Laat uw hart sterk zijn en krachtig door altijd op de HERE te wachten. Psalm 27:14 Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis! Jesaja 55:1 De zuster van deze vrouw, Maria, ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het eten. Lukas 10:39 Maar Ik zal haar opnieuw het hof maken en haar de woestijn in leiden en tot haar hart spreken. Hosea 2:14 Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. Drink niet teveel wijn, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen VOL van de Heilige Geest. Efeze 5:17, 18  

@Door Renate Sörensen www.real-life.nl

 
 

Reacties

 

 

Bron van levend water
 
ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3]

Heer, U bent de Herder die mij geneest
neem mij in uw armen
leid mij door uw Geest
neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu
trek mij met uw liefde ik verlang naar U

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]

geef jezelf aan Jezus die jou geneest
laat hem je omarmen en ontvang zijn Geest
als je hem vertrouwt word je door Hem bevrijd
zul je met hem leven tot in eeuwigheid

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]

Bron van levend water ontspring nu in mij
zend uw Geest o Heilig God
en maak mij vrij
van elke situatie die mijn hart bezwaart
'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart

Refrein:
Jezus [3x]
Vader [3x]
Geest van God [3x]...
Reacties

 

 

 

Dorst

Vandaag draai ik het om. Ik begin niet met een bijbeltekst in deze overdenking, maar ik begin met het dagelijkse leven, de feiten: Wat is dorst? Wat is water? Van daaruit kijk ik naar de spirituele gevolgen van dorst en water voor het leven. I: De feiten Dorst blijkt – na onderzoek - een waarschuwingssignaal van het lichaam. Een rood lampje dat zegt: “Er is een vochttekort ontstaan. Er is vocht nodig!” Wanneer je ongeveer 2 procent vocht verloren hebt, krijg je dorst. Maar .... als je dorst hebt, dan is het eigenlijk al te laat. Je lichaam heeft dan al te weinig water om optimaal te kunnen functioneren. Je wordt moe, je prestatievermogen daalt en je kunt zelfs hoofdpijn krijgen! Wanneer je dan water drinkt zul je je weer een stuk beter voelen. Drinken is dus heel belangrijk en dorst moet je vermijden. Functie van water Water speelt een belangrijke rol bij: o             de temperatuursregeling van ons lichaam. (Water neemt warmte op en voert het door te zweten af, waardoor bij het zweten de lichaamstemperatuur onafgebroken op 37ºC wordt gehouden.) o             de hydratatie van de huid, want een droge huid heeft een verstoorde natuurlijke huidbarrière, die de huid weert tegen bacteriën, schimmels, irriterende stoffen en stoffen die allergieën veroorzaken (allergenen). De droge huid is gevoelig, ruw, snel geïrriteerd en vormt kloven. o             de ontgifting en reiniging van het organisme, door de eliminatie van afvalstoffen in de urine en de werking van de nieren te bevorderen. o             het afvoeren van verteerd voedsel door de darmen. o             het vervoer van vitamines en mineralen. o             het smeren van de oogleden. o             het stimuleren van de sportieve prestaties, het concentratievermogen enz. (Water regelt de "osmotische druk" in en buiten de cellen. Wanneer door watergebrek de stofconcentratie in en buiten de cellen te hoog wordt, dan blokkeert dit systeem en het is mogelijk dat op dan spierkrampen het signaal zijn van dit onevenwicht.) Kortom: Water is één van de meest belangrijke stoffen voor ons lichaam. Water vervult de functie van: o             bouwstof, o             transportmiddel, o             oplosmiddel en o             koelmiddel van ons lichaam. Niets leeft zonder de hulp van water. Men weet ondertussen dat ons lichaam voor 2/3 uit water bestaat en dat er in een dag 2000 liter water door de nieren vloeien en 1400 liter door de hersens. Als bevestiging van deze opsomming weten we dat je dertig tot veertig dagen kan overleven zonder voedsel, maar slechts enkele dagen (hooguit 3) zonder WATER. Andere waterfeitjes We verliezen dagelijks wel 2,5 tot 3 liter water uit ons lichaam. Dit gebeurt via de longen in de vorm van waterdamp, tijdens het spreken en ademen, alsook via de nieren en de huid in de vorm van zweet! De rest verlaat het lichaam via de darmen. Spieren en hersens bestaan voor 75% uit water, de lever slechts 69% het overschot vloeit door bloed en lymfeklieren. Watertekort Vanaf een tekort van slechts 1 liter water in ons lichaam komen de eerste signalen te voorschijn. Elk orgaan reageert anders op watertekort. Slap, moe en hoofdpijn zijn de eerste alarmtekenen. Verdere signalen zijn geheugenstoornissen, allerhande pijnen. Bij watertekort krijgen de hersenen steeds voorrang op elk ander orgaan. Typische tekenen van watertekort zijn: o             Verstopping: de darminhoud zet zich vast. o             Reumatische artritis: watertekort tast de elastisch-heid van het lichaam aan. o             Ademnood. o             Hoofdpijn en migraine. o             Hoge bloeddruk, watertekort verdikt dus het bloed, met als gevolg een hartinfarct. o             Chronische vermoeidheid – stress. o             Kramp in de aderen opgebouwd door slechte doorbloeding. o             Overgewicht door het verwisselen van het dorstgevoel door een hongergevoel. o             Allergie en astma. o             Dementie.
Het gekke is dat wij het dorst gevoel vertalen met: honger. Als ons lichaam uitgedroogd is, dan zendt het namelijk dezelfde signalen uit als wanneer het honger heeft. Maar wij gaan dit hongergevoel – denkend dat we honger hebben – meestal beantwoorden met voedsel en daardoor verergeren wij – over het algemeen – het watertekort. Tekort opheffen – maar hoe? Helaas is niet elk vocht goed voor de dorst: ·               Koffie, zwarte thee zijn niet goed. Zij helpen alleen het watertekort in het lichaam te vergroten. Het is dus aan te bevelen een glas water bij uw koffie te drinken. ·               Zoete frisdranken hebben veel koolhydraten, suikers, onnatuurlijke aroma en kleurstoffen zijn calorierijk en verhogen het dorst gevoel. Hoe meer men ervan drinkt hoe meer dorst men krijgt. ·               Alcohol drijft vocht af. Als je alcohol drinkt, dan is het belangrijk om voor ieder glas alcohol minstens een glas water te drinken. Dit houdt het vochtniveau op peil en heeft nog een aangenaam gevolg: je hoofdpijn zal na een avondje stappen niet meer (of toch veel minder) voorkomen! En tot slot: teveel drinken is ook niet goed. Dan is er sprake van overhydratie, oftewel hyponatremia. Denk maar aan die Groningse student, die bijna bezweek toen hij begin juni dit jaar tijdens een ontgroeningritueel telkens een glas water moest drinken (na 6 liter water kreeg hij een zware epileptische aanval, waarna hij het bewustzijn helemaal verloor en pas een dag later op de Intensive Care wakker werd). Door te veel vocht in het lichaam ontstaat er een te laag natrium gehalte in het bloed, waardoor het vocht niet langer verwerkt kan worden. Dat gaat in de cellen zitten, zoals de hersencellen. Die kunnen gaan uitzetten met soms fatale gevolgen, zoals voor een 28-jarige hardloper aan de Boston marathon in 2002. Zij overleed aan water vergiftiging, een diagnose die pas maanden later werd gesteld. - * - * - * - En dan nu de spirituele invloed van dorst en water: (Vervolg zie Deel 2)

En dan nu de spirituele invloed van dorst en water: II: Levend water Het water dat Jezus geeft is net zo belangrijk voor ons geestelijke leven. Toen ik de feiten betreffende water tot mij had genomen, was ik ineens die vrouw uit Sichar, bij de fontein van Jacob, waar Jezus zat en vroeg om water. In Johannes 4 staat dan: “Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, (…) zou u Hém erom vragen en dan zal Hij u levend water geven.’ (…) ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus, “maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’ Of zoals Jezus het in Johannes 7 roept toen Hij in de tempel stond: “Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.” Wat een ongelofelijk waardevolle schat wil Jezus ons geven. Want: Functie van Levend Water Water speelt een belangrijke rol ook in het geestelijke leven. Levend Water is: o             een reinigingsmiddel: Jezus reinigt ons van al onze zonden. Er is niets wat – wanneer wij dat aan Hem vragen – niet door Hem veranderd kan worden in jouw of mijn karakter, in ons doen en laten, in jouw en mijn zijn. o             een transportmiddel: Het Heilige Water heiligt ons, zodat onze zonden niet alleen vergeven zijn, maar we ze ook niet weer zullen doen. Het voert de zonden af en zorgt voor nieuwe aanwas. o             een oplosmiddel: Als dingen in het leven moeilijk gaan, dan zorgt het Levende Water ervoor dat we moeilijkheden kunnen aanpakken, omdat we weten dat God ons nabij is en jou en mij wijsheid zal geven als wij Hem er om vragen en bij de Bron komen om te drinken. Het Levende Water zorgt er niet voor dat wij geen problemen meer hebben, maar wel dat wij er op de juiste wijze mee om kunnen gaan. o             een bouwstof: Dit Levende Water doortrekt ons. Alles wat wij aan de voeten van de Here Jezus neerleggen, wordt door Hem gereinigd en door Hem weer opgebouwd naar Zijn plan. Wij worden een nieuwe mens. o             koelmiddel van ons lichaam: Als we oververhit raken in de woestijn, zorgt God voor water op deze droge plaats en kunnen we doorgaan. Levend Water en ons spirituele zijn Wist je dat in water alles lichter weegt dan op het land? Op het strand liep iemand met een loodzware rugzak. Deze rugzak was groter en zwaarder dan een gemiddelde schooltas van een middelbare scholier, die een 8-urige schooldag heeft. Hij moest hem meenemen. Maar toen hij dat ding probeerde mee te torsen, merkte hij dat het moeilijker was dan hij dacht! Een paar meter lukte het nog wel. Maar toen moest hij het opgeven. Het ding was gewoon te zwaar. Terwijl hij stond uit te blazen en een andere oplossing probeerde te bedenken, zag hij plotseling dat de vloed opkwam. Dat was het natuurlijk! In het water zou die rugzak bijna niets meer wegen. Dan zou zelfs een kind dat ding nog zonder veel moeite kunnen verplaatsen! En zo was het ook. Toen het water dichtbij was gekomen, sleepte hij de rugzak het water in en bracht hem zonder veel moeite naar de plaats waar hij moest zijn. Zo zullen in ons leven, als we omringt zijn door het Levende Water, de moeilijke dingen ook lichter zijn, dan we zouden verwachten. En de dingen die we graag zouden willen doen, maar die ons onmogelijk lijken, worden ook een stuk lichter! Watertekort Wij hebben in dit leven standaard dorst, omdat er water te kort is door de zonde. Weinig mensen zijn gelukkig met wie ze zijn. Veel mensen zijn hartstochtelijk op zoek naar vervulling van iets, waar hun ziel naar verlangd. We hebben dorst.
Of zoals Henri Nouwen dat zegt: “Het geraas van al die stemmen die ons in het moderne leven dagelijks, onophoudelijk toeroepen: “Je voldoet niet aan de eisen, je bent lelijk, je bent waardeloos, je stelt niets voor, je bent volstrekt overbodig, tenzij je kunt bewijzen dat het niet zo is.” Als we gehoor hebben gegeven aan de stemmen die ons bestempelen als waardeloos en onbemind, dan trappen we in de val van de zelfafwij­zing en dan is het vervolgens heel verleidelijk om te streven naar succes, populariteit of macht en daarin de erkenning te zoeken die we missen.” We hebben dan een groot water tekort.
Voor het goed functioneren van onszelf, hebben wij voldoende water nodig, ook voor ons spirituele leven, en Jezus wil jou en mij dat water geven. Zodat alle organen ook door dit water gevoed en gezuiverd worden. Dat Levende Water wil ons reinigen van alle wonden die we ooit in ons leven hebben opgelopen. Jezus heeft aan het kruis dorst geleden (Johannes 19:28), zodat jij en ik nooit meer dorst zullen hebben en Hij ons toe kan roepen: “Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!” (Johannes 7: 37) Tekort opheffen – maar hoe? Wij denken meestal dat we honger voelen en gaan dan op zoek naar eten, waardoor we onverzadigd zijn omdat ons hongergevoel niet gestild wordt, omdat wij eigenlijk dorst hebben. Wij doen ons best om verzadigd te worden, doordat we zo graag gezien willen worden, gewaardeerd willen worden. Wij willen ervaren dat we meetellen en ook van belang zijn. Hoe kunnen wij leven zonder deze dingen? Dat lijkt het doel van het leven, maar aan dit alles ligt ten grondslag onze dorst naar God.
Niet elk vocht is goed voor de dorst. Wij drinken ons soms ongans aan zoete frisdranken of alcohol, omdat we denken dat het onze dorst lest. Maar we voelen ons daarna zo beroerd, maar we weten vaak niet waardoor dat komt: we moeten terug naar de bron. Ook al zeggen anderen dat het stoer is om zoete frisdranken of alcohol te drinken. Die dranken lessen onze dorst niet. Vaak komen we daar door schade en schande achter. Jeremia zegt dan: “Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.” (2:13) Het Levende Water is goed voor de dorst. Henri Nouwen zegt: “Het laat ons de stem horen van de Eeuwige die zegt: “Gij zijt mijn gelief­de; in U heb Ik mijn welbehagen”. Die stem is er altijd geweest, maar kennelijk luisteren wij liever naar die andere, veel luidere stemmen, die tot ons spreken: “Je moet eerst bewijzen dat je iets voorstelt. Doe iets belangrijks, iets opzienbarends, iets indrukwekkends, dan zul je de liefde verdienen waarnaar je zo verlangt.”” Dat is de zoete frisdrank, de alcohol, die voor even lijkt te verzadigen. Die er even voor lijkt te zorgen dat ik mijn rugzak kan torsen, maar hem alleen maar zwaarder maakt, omdat ik niet leef omringt door het Levende Water. Gevolgen - evenwicht Wanneer we van het Leven Water gedronken hebben, dan krijgen we op die plaatsen - waar anderen denken dat je dood zult gaan aan gebrek aan water – toch water, in overvloed en zullen we overleven en vrucht dragen!   Zoals Jesaja 58:11 zegt: “De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.” Loop eens door een goed bevloeide tuin. Je kijkt je ogen uit! Wat willen we nog meer voor ons leven, dan de stem horen die zegt “Gij zijt mijn gelief­de; in U heb Ik mijn welbehagen”. Wat willen we nog meer als wij Jesaja 48 lezen: Hij voert zijn volk door de woestijn, ze zullen geen dorst lijden; hij laat water voor hen stromen uit de rots, hij klieft een rots en het water gutst eruit. We krijgen zoveel water dat we weer kunnen uitdelen aan anderen. De Heilige Geest zal in ons werken, als een bron in ons die water opwelt, zodat wij het weer door kunnen geven. We moeten het zelfs doorgeven, want water dat stilstaat (omdat het niet doorgegeven wordt, zoals de Dode Zee) gaat stinken, maar water dat stroomt (omdat wij het door geven, zoals de Jordaan) zal vers blijven. En durf je dat niet goed? Ook dan wil God met Zijn Levend Water werken, zoals Jesaja 44 zegt: “Ik zal water uitgieten op dorstige grond, waterstromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen.” Als we dit water doorgeven, dan zijn we door Jezus’ Vader gezegend. Hij zal tegen hem of haar zeggen: “kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor je bestemd is. (…) Want ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.” (Mattheüs 25: 35) De uitnodiging En dan is daar de uitnodiging voor jou en voor mij uit Openbaring 22: De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Zelfonderzoek Ik zal voortaan aan mijzelf vragen: Met welk water les ik mijn dorst? Waar ben ik nu zo druk mee bezig? Wat een dwaas zou ik zijn, als ik niet naar Jezus ging en dit water zou drinken… en de Heilige Geest zijn werk in mij zou laten doen.

@Dineke Sinke www.emmauspastoraal.nl

Reacties
 
 
 
 
 
Een rivier vol van vrede

 

Een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart. een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede, een rivier vol van vrede in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap, ) een fontein vol van blijdschap, )2x een fontein vol van blijdschap, ) in mijn hart. )

Ik heb lief als mijn Jezus, ) ik heb lief als mijn Jezus, )2x ik heb lief als mijn Jezus, ) in mijn hart.

Een rivier vol van vrede, ) een fontein vol van blijschap, )2x ik heb lief als mijn Jezus, ) in mijn hart. )

0pwekking  ( 88 )

Reacties
 
 
 
 
De Heilige Geest is het Levende water
 
 
Jezus Christus riep ooit luid, tijdens een groot godsdienstig feest, in de stad Jeruzalem: 'Als er iemand dorst heeft, laat hem bij MIJ komen. Ik verzeker jullie: iedereen die in Mij gelooft zal merken dat zijn binnenste een BRON zal worden, waaruit stromen van levend water zullen vloeien.'
Deze stromen van levend water zijn een beschrijving van de Heilige Geest die God geeft aan iedereen  Jezus zag de leegte. De honger. De dorst. Het verlangen bij de mensen naar wat ECHT bevredigt. Naar wat hen ECHT gelukkig maakt.
Hij zag: op dit feest, hoewel het groots en religieus is, hoewel er veel over God gesproken wordt, zijn mensen toch leeg en dorstig.
Ook vandaag doet Jezus Christus deze uitnodiging. Want ook vandaag ziet hij de leegte, de honger die veel christenen hebben. Hij weet dat alle mooie woorden en alle activiteit in de kerken, vaak goed bedoeld, hen geen echt LEVEN geven. Het is vaak maar een religieus gebeuren, zonder dat de rivier van de heilige Geest echt kan stromen.
Mensen praten wel veel over God, maar ze ERVAREN zijn LEVEN niet. Dat is heel erg.
Daarom doet Jezus ook naar jou toe de uitnodiging:
'Als je DORST hebt, kom dan bij MIJ'. Als je verlangt naar ECHT LEVEN, strek je dan uit naar de vervulling van de heilige Geest, die Jezus je geeft, als je bij hem komt.
Teveel mensen praten enkel over Jezus, zonder dat ze echt komen drinken van zijn Geest. Dat is een zeer groot verschil.
Het beeld van het WATER is in de Bijbel ook vaak het WOORD van God. Daarom kun je de woorden die God je rechtstreeks ingeeft en door je heen spreekt, absoluut beschouwen als de stromen van de heilige Geest.

Heb je dorst? Verlang je ernaar om de heilige Geest meer in je leven te zien werken? Wil je de stromen van levend water laten opborrelen?

Vraag dan aan Jezus Christus ELKE dag om je te vullen met zijn Geest.
Bron: Real Life 

Reacties

Reacties
 
 
 
 
 
 
 
Het paradijs in jouw hart
 
De schepper van het paradijs wil van jouw hart 
een Hof van Eden maken!
 
Beste lezers,
Onze wereld is voor een groot deel verpest door de geldzucht en onverschilligheid van de zondige mensen. Je vind niet zoveel plaatsen meer waar je de oorspronkelijke paradijselijke schoonheid kunt zien, die God gemaakt had op aarde.
 
God zag het en zei zelf, diep 
onder de indruk: ‘Het is zeer goed.’
Gelukkig zijn er nog plaatsen om ons heen waar je restanten kunt vinden van Gods wondermooie schepping. Niets is nog zo mooi als toen het was vòòr de zondvloed, die de aarde verwoestte, maar toch zie je hier en daar nog kostbare parels van Gods schepping.
 
Gelukkig is God nog steeds de Schepper. En Hij wil het paradijs in jouw hart herscheppen!
De eerste mens was volmaakt geschapen naar het beeld van God. We kunnen ons niet indenken hoe PUUR die mens was, zonder besmetting van het kwaad, zonder angst, zonder haat.
 
Zo wilde God de mens hebben: een wondermooie, zuivere afstraling van Hemzelf.
Maar de duisternis verleidde de mens om het kwaad toe te staan en alles veranderde...
Nu wil God ons echter herscheppen, ons helemaal nieuw maken. Hij wil ons een compleet nieuw hart geven, door de heilige Geest. De oorspronkelijke schoonheid die Hij legde in de eerste mens wil Hij herstellen in jou, en nog meer zelfs.
 
'Volgens zijn plan heeft hij
ons nieuw leven gegeven
door de verkondiging van de waarheid,
zodat wij in zekere zin de eersten
van de nieuwe schepping zijn.'
(Jakobus 1:18)
 
Jezus Christus is gekomen, als de Zoon van God, om je vrij te maken van het kwaad. Hij is aan het kruis gestorven als een Lam, dat geofferd werd als verzoeningsoffer voor de mensen.
 
Als je Hem aanroept als je verlosser en zijn vergeving ontvangt, dan geeft Hij je een compleet nieuw hart, dat zonder zonde is.
We hebben wel de keuze of we in die nieuwe gesteldheid leven of niet. Je kunt nog steeds haat, zelfzucht en oneerlijkheid de kans geven zich in je hart te nestelen.
 
'Maar jij hebt Christus leren kennen! Je hebt van hem gehoord, je bent in hem onderwezen en hebt geleerd wat de waarheid van Jezus is.
Laat daarom je vroegere manier van leven varen en leg de oude mens af die, geleid door valse verlangens, de ondergang tegemoet gaat.
Vernieuw de geest die je denken beheerst. Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware eerlijkheid en heiligheid.' 
(Efeze 4:20-24).'
 
Door de verlossing die Jezus je geeft, heb je de kans gekregen jezelf samen met Jezus aan het kruis te laten nagelen, zodat je oude, slechte mens sterft. Dan sta je samen met Jezus op uit de dood en leef je als een nieuw mens. Verlost van het kwaad, verlost van je zelfzucht.
 
'Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'
(2 Korinthe 5:17)
En dan kun je leven in de liefde die God is. 
Wondermooi is dat!
Wat een paradijs is je eigen hart dan...
 
Veel groetjes,

David Sorensen 

Reacties
 
 
 
 
 
 
De Heilige Geest
 
 
Het christendom kent Vader, Zoon en Heilige Geest. Bij de eerste twee personen kunnen wij ons een beeld vormen. Maar hoe zit het met het beeld en de relatie die wij hebben met de Heilige Geest? Kun je deze persoon kennen?
Jezus zegt in Johannes 14: “En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”.   Dat de wereld Hem niet kent is begrijpelijk. Maar het is jammer, wanneer christenen de Heilige Geest “links” laten liggen, uit vrees of uit onwetendheid. Uit de woorden van Jezus kun je eenvoudig de conclusie trekken dat de Heilige Geest als een persoon te kennen is.   Als plaatsvervanger van Jezus is de Heilige Geest als persoon te kennen, hoewel wij daar als mensen wat moeite mee hebben, omdat de Heilige Geest nu eenmaal een “geest” is en geen “persoon” zoals, wij ons Jezus voorstellen. Toch missen wij veel als christenen, wanneer onze Heer een plaatsvervanger stuurt en wij deze niet herkennen of kennen.   Over de Heilige Geest wordt veel gezegd en er is veel over geschreven. Veel aandacht gaat altijd weer naar de gaven en de vruchten, die we gemakkelijk verwisselen met iets heel bijzonders en met werken en bewijs in ons leven. Maar het allerbelangrijkste werk van de Heilige Geest is dat Hij bevestigt dat wij kinderen van God zijn.   Weet je een kind van God te zijn, dan kan dat alleen door de Heilige Geest. En zo goed als wij door Jezus de Vader leren kennen, zo mogen wij door de Heilige Geest een beter beeld van Jezus ontvangen, die ons weer naar de Vader leidt.   Ken jij de Heilige Geest in je dagelijks leven?
 
bron: EO
Reacties
 
 
 
 
De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.
 
Jesaja 58: 11
 
 

 

 

Reacties

 

 

 

 

Levend Water

 

Het is Loofhuttenfeest in Jeruzalem. Zojuist heeft een priester een kruik water bij het altaar uitgegoten ter herinnering aan het water dat God uit de steenrots deed stromen toen Israël nog door de woestijn zwierf. Het volk zong daarbij woorden uit de profeet Jesaja: "Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils" (Jesaja 12:3). Wat Jezus zegt, betekent in feite dat die messiaanse profetie in Hem wordt vervuld. Die bronnen van heil, waar het volk over zong, worden in Hem ontsloten.

Het uur van de vervulling is nabij. Jezus presenteert zichzelf als de ware, geestelijke steenrots. Ik ben een bron van levengevend water, zegt Hij. Maar er is meer: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Door het geloof in Jezus kunnen we dus niet alleen onze dorst lessen met het water uit de rots, maar worden wij op onze beurt ook zelf weer zo'n bron van levend water voor anderen. De Here Jezus benoemt de Geest hier in het beeld: 'stromen van levend water.' Water geeft verzadiging voor wie dorst heeft, reiniging voor wie vuil is, verkwikking voor wie zich lamlendig voelt. Dat is een prachtige typering voor wat de Heilige Geest doet als Hij ons in verbinding brengt met Jezus Christus.

Verzadiging Water geeft verzadiging voor wie dorst heeft. Alle mensen hebben dorst. Dorst naar geluk. Dorst naar een zinvol leven. Dorst naar acceptatie en liefde. Elk mens probeert die dorst op zijn eigen manier te lessen. Maar als je dat buiten Jezus om doet, helpt het niet. Of het helpt maar tijdelijk. Dat komt omdat we zijn geschapen om te leven in gemeenschap met God. Als je zonder God leeft, blijft er een leegte, die nergens anders door gevuld kan worden. Alleen als je Christus vindt als je Redder en Koning, vind je verzadiging. Hij heeft je lief zoals je bent. Hij stelt geen voorwaarden vooraf. Hij komt je leven binnen en helpt je om orde op zaken te stellen. Hij raakt je hart aan en gaat je leven van binnenuit vernieuwen. Je dorst naar een zinvol bestaan komt in Hem tot rust.

Reiniging Water geeft reiniging. Zo wordt de Heilige Geest aan ons gegeven om ons leven te reinigen, te heiligen. Hij wil ons bevrijden van de macht van de zonde en ons vernieuwen naar het beeld van de Heer Jezus. Hij doet dat door ons met Jezus te verbinden, zoals ranken aan een wijnstok. Bij Jezus vinden we vergeving van onze zonden, telkens weer, maar ook genezing voor ons hart. Met vallen en opstaan gaan we leren om een nieuw leven te leiden. Het blijft stukwerk, je komt er nooit mee klaar, maar je bent onderweg. Het is Gods verlangen om ons leven te reinigen van al het vuil van de zonde. En naar de mate waarin we ruimte geven aan de Heilige Geest, zal Hij Zijn heiligend werk in ons verrichten.

Verkwikking Water geeft ook verkwikking. Als je moe en bezweet bent van je werk kun je enorm opknappen van een fijne douchebeurt. Dat gevoel van lamlendigheid verdwijnt. Je wordt er een ander mens van. Als je vermoeid en belast bent van het leven met al zijn zorgen en zonden, kun je door de Heilige Geest tot een ander mens worden gemaakt. Dan valt er een pak van je hart. Dan zie je weer gat in de toekomst. Dan kun je het leven weer aan. God heeft ons immers geschapen als bijzondere, unieke mensen? Veel mensen zijn van zichzelf vervreemd. De Heilige Geest wil ons aan onszelf teruggeven. Zodat we weten wie we zijn, welke gaven Hij ons gegeven heeft en hoe we daarmee anderen kunnen dienen. Door dat toerustend werk van de Heilige Geest ga je duidelijker beseffen wie je bent en wie je door Gods genade zijn mag. Zo komt je leven in bloei te staan. Wat een verkwikking!

Regenbak Wat een rijkdom vinden we in Jezus Christus! Wat een overvloed is er in de Heilige Geest. Maar er is nóg meer: "Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien". Er waren in het oude Israël twee manieren om aan water te komen. De ene manier bestond daarin dat men een grote regenbak in de rotsen had uitgehouwen, waarin zoveel mogelijk water werd opgevangen. Dat met zorg werd bewaard voor droge tijden. Dat water werd natuurlijk bestemd voor eigen gebruik. Als je iedereen uit je regenbak liet putten, raakte de put snel leeg.

Bronwater De andere manier om aan water te komen, was putten uit een bron. Een bron heeft enorme voordelen boven een regenbak. Het water dat in een regenbak wordt bewaard, is na verloop van tijd vies en op den duur niet meer te gebruiken. Daarentegen is bronwater altijd helder en fris. Daarnaast: Het water uit een regenbak is beperkt, maar een bron stroomt altijd. Dat water kan zonder beperking worden benut. In een bron is altijd overvloed: genoeg voor iedereen. De vervulling met de Heilige Geest betekent dat je niet op een regenbak lijkt, maar op een bron. Veel mensen zoeken Gods zegen alleen maar voor zichzelf. Gezondheid, geluk en emotionele ervaringen. Maar het grote doel van God gaat veel verder. Hij wil ons op onze beurt maken tot een zegen voor anderen. De vervulling met de Heilige Geest wil niet alleen zeggen dat ons eigen hart verzadiging vindt bij God, maar dat we tegelijk een kanaal worden waardoor de zegeningen van God naar anderen stromen.

Levend water De vervulling met de Heilige Geest betekent daarom dat we levend water ontvangen én doorgeven. Dat we beschikbaar zijn voor God en door Hem gebruikt worden voor anderen. Hij wil met onze ogen naar anderen omzien, met onze voeten naar anderen toe gaan, met onze handen anderen goeddoen, met ons hart anderen liefhebben. Als je alleen maar wilt ontvangen voor jezelf, ben je als een regenbak. De kwaliteit van stilstaand water gaat zienderogen achteruit. En als je in je geloofsleven enkel gericht bent op je eigen voordeel, zal al gauw de matheid toeslaan en de vreugde eruit verdwijnen. Ongetwijfeld ligt hier de oorzaak van een flink aantal geloofsfrustraties.

Doorgeven God wil ons tot een bron maken. Bij Hem mogen we het levend water ontvangen om het vervolgens weer aan anderen door te geven. Dat betekent dat er een verband is tussen binnenkamer en buitenwereld, tussen spiritualiteit en engagement. In de persoonlijke omgang met God en de gemeenschappelijke aanbidding, ontvangen we de kracht om anderen lief te hebben en te dienen. Zonder die toerusting met 'kracht van omhoog' (Lucas 24:49) redden we het niet. De vervulling met de Heilige Geest hebben we absoluut nodig. We kúnnen ook met de Heilige Geest vervuld worden! Jezus is verheerlijkt. De verheerlijkte Jezus schenkt ons de gave van zijn Geest (Handelingen 2:33). Je mag die gave aanpakken en in ontvangst nemen. Hoe doe je dat? Hoe kun je de vervulling met de Heilige Geest ontvangen? In de woorden van Jezus wordt duidelijk dat we de volheid van Gods Geest heel eenvoudig ontvangen, namelijk langs de weg van dorst hebben en komen en drinken. Dorst hebben betekent: verlangen. Komen tot Jezus betekent: het van Hem alleen verwachten. En drinken staat voor: geloven. Als wij verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest, als we erom bidden, dan mogen we ook geloven dat God ons gebed verhoort. En dan mogen we Hem daarvoor danken en prijzen. Toen de Heer Jezus Zijn discipelen bij een andere gelegenheid onderwijs gaf over het gebed, zei Hij: "Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?" (Lucas 11:13).

Open handen Voel je je dan sterk? Nee, maar juist des te meer afhankelijk van de genade en de kracht van God. De kracht van de Heilige Geest maakt ons niet tot onafhankelijke mensen. Integendeel, we hebben Hem elke dag weer nodig. Daarom is de vervulling met de Heilige Geest niet een status die je eens en voorgoed hebt bereikt, maar een proces waarbij je elke dag weer met open handen voor God staat. Biddend, afhankelijk en vol van verwachting. Zo zul je kracht ontvangen, de kracht van de Heilige Geest (Handelingen 1:8). Kracht om te getuigen, kracht om lief te hebben, kracht om te dienen, kracht voor een heilig leven. Kracht om te wandelen met God en Zijn vriendschap te beantwoorden. Je zult een bron zijn, waar anderen door gezegend worden. Je zult naar de woorden van Franciscus liefde brengen waar haat is, vrede waar strijd is, vreugde waar verdriet is. Ja, je zult iets van het leven van Jezus doorgeven aan een wereld in nood. Niet omdat jij zo bijzonder bent, maar omdat Jezus zo bijzonder is en omdat Hij in je hart woont.

Bijbelleessuggestie: Johannes 7:37-39

Om over na te denken / gespreksvragen: 1. Water geeft verzadiging, reiniging en verkwikking. Hoe beleven wij de verkwikking zoals in dit artikel beschreven? 2. Leven uit de bron heeft te maken met het werk van Gods Geest. Wat is Zijn betekenis voor ons leven? 3. Leren ontvangen en doorgeven: hoe kunnen we meer gevende mensen worden?

tijdschrift: Groei 2000-4 , Auteur : Ds. L.M. Vreugdenhil

Reacties

 

 

 

Schepping

 

 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
 
 Johannes 7:38, 39

 

 

 

Image and video hosting by TinyPic

 

 God keek naar alles wat hij had gemaakt

en zag dat het zeer goed was.

 

Genesis1:31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties
 
 
 
 
 
Reiniging
 
 
De belofte van Jezus voor ons:
 
 "Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in he
m als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt."
 
Johannes 4 : 13,14
 
 
Reiniging voor wie vuil is, verkwikking voor wie zich lamlendig voelt.

Door het toerustend werk van de Heilige Geest ga je duidelijker beseffen wie je bent en wie je door Gods genade mag zijn.

De vervulling met de Heilige Geest betekent dat je niet op een regenbak lijkt, maar op een bron.

Je mag die gave aanpakken en in ontvangst nemen.

Een proces waarbij je elke dag weer met open handen voor God staat...
 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Here , laat mij rein zijn.
 
Here , laat mij rein zijn.
Reinig mij van al mijn zonden.
Reinig mij met Uw kostbare Bloed.
Reinig mij in geest en in waarheid.
 
Here ik kom terug tot U
Ik zoek U, met heel mijn hart.
Ik hunker naar uw heerlijkheid.
Laat u vinden,Here.
 
Here, U bent zo goed.
U bent zo wonderbaar.
U vergeeft iedere zonde
en iedere fout in mijn leven.
U verdient alle lof en eer.
 
Here, laat de hemelen U prijzen.
laat de engelen U dienen.
Laat de mensen voor U buigen.
Laat Uw Heerlijkheid openbaar worden.
 
Lofoffers breng ik aan U.
Vredeoffers zijn aan U
want alleen U komt alle eer toe.
Alleen U !!!          
 
Reacties

 

 

 

 

 

 

 

 Stromen van levend water

'En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” ' ( Joh 7:37). Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

 
 
Feest
Deze woorden van de Here Jezus stonden in direct verband met het Loofhuttenfeest waar Hij op dat moment was en waarvan de laatste en grote dag was aangebroken. Tijdens het feest vond er dagelijks onder fluitspel een 'water-plengoffer' plaats, als herinnering van Gods voorziening aan water tijdens de woestijnperiode, die herdacht wordt op dit feest. Als de priesters grote urnen vol met water bovenaan de trappen van de tempel omkeerden, brak het volk uit in gejuich en enorm enthousiasme. Er werd verwezen naar teksten, zoals Jesaja 12: 3: "Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils." en Zacharia 14:8, als "te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten". Dit gegeven trekt de aandacht naar Jezus’ woorden "Gelijk de Schrift zegt" en de doorverwijzing naar de Heilige Geest. Het is duidelijk, dat de stromen van levend water waar Jezus over spreekt, gezien moeten worden in een context van vreugde en enthousiasme. Wat voor stromen van levend water kunnen uit ons binnenste vloeien als werking van de Heilige Geest?

Stromen van lofprijs en aanbidding

Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag, dan zijn de mensen verbaasd dat zij ieder in hun eigen taal over de grote daden van God horen spreken (Hand 2:11). Als de negatieve reactie hierop is, dat men de discipelen beschuldigt te veel wijn gedronken te hebben, dan is het beeld compleet, dat hier sprake was van grote vreugde en lofprijs naar God. Het was ook het eerste teken op Pinksteren en is nog steeds het eerste werk van Gods Geest in de mens: God aanbidden en groot maken met alle vreugde die daar bij past.

Stromen van getuigenis

Als Jezus de Trooster belooft, dan zegt Hij dat deze van Hem zou getuigen en Hij verbindt daar direct aan dat de discipelen ook moeten getuigen. (Joh. 15:26,27 en 16:14)) Het is de Heilige Geest die ons daarbij helpt en tegemoet komt. In Handelingen lees je voortdurend dat mensen werden gegrepen door de Heilige Geest of dat de Heilige Geest op hen viel en zij met vrijmoedigheid getuigden.

Stromen van gebed en voorbede

In Romeinen 8: 26 en 27 omschrijft Paulus hoe de Heilige Geest ons tegemoet komt in voorbede. Het is de Heilige Geest die ons oproept tot voorbede voor anderen, landen en volkeren. Hij inspireert, geeft de kracht en de juiste woorden. Ook in Handelingen zien wij hoe de Heilige Geest en voorbede samenwerken. (Hand. 4:31)

Stromen van vrede en kracht

De Bijbel roept gelovigen op om door de gave van tongentaal zichzelf op te bouwen (1 Cor 14:4). Geen daad van zelfwerkzaamheid, maar van overgave aan een bron van zekerheid en vreugde.

Stromen van openbaring

Paulus spreekt zijn geliefde kerk in Efeze aan met een gebed. Hij bidt dan dat God de Vader hen de Geest van wijsheid en van openbaring zal geven om Jezus recht te kennen. (Efe.1:17) Bijbel lezen, preken horen, studeren het zijn allemaal goede dingen. Maar daar boven staat de openbaring en inzicht die de Heilige Geest aan de gelovigen dagelijks wil geven.

Stromen van bediening

Marcus 16 sluit af met de zin dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. En dan spreekt de Bijbel over allerlei bedieningen. Het is de Heilige Geest, die de kerk met al haar leden machtigt het werk van Jezus voort te zetten.

Stromen van gaven

In de Corinthe brief wordt gesproken over de gaven van de Heilige Geest die de Vader in zijn genade aan de gemeente geeft. (1 Cor. 12:7-11) Het zijn genade gaven, die voor alle christenen voor de juiste situatie beschikbaar zijn en niet verward moeten worden met bedieningen of ambten. In het artikel “gaven van de Geest” treft u een uitvoerige omschrijving van deze gaven aan.

Stromen van vrucht

Belangrijker nog dan de gaven en bedieningen is de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest, zoals die omschreven staat in Galaten 5:22: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Ieder weldenkend mens zou deze vruchten graag in zijn of haar karakter en leven tot uiting zien komen. Er naar streven en jagen is goed. Proberen het zelf te bewerkstellingen is zelfwerkzaamheid. Het is de Heilige Geest die deze vrucht door ons heen, met onze medewerking, tot uiting laat komen.

      

Eo.nl 
Reacties
 
 
 
 
 
Levend Water
 
37 Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’ 39 Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.
 
Johannes 7: 37 -39

 

Reacties
 
 
 
 
 
 
Want bij U is de bron des levens
 
Houdt u er ook zo van om een wandeling te maken langs een helder beekje of te picknicken aan de oever van een snelstromend riviertje? Je hoeft er niet ver voor weg, want in ons eigen land zijn tal van watertjes, sprengen en beekjes te vinden. Rustig kabbelend of wild stromend water is boeiend om naar te kijken en om er naar te luisteren. Er gaat rust vanuit. Wie dat heeft ervaren zal daar ongetwijfeld met vreugde aan terugdenken. Voor gelovige mensen spreekt de natuur van Gods grootheid. Terwijl zij langs het water wandelen of aan de oever van een beekje uitrusten, gaan hun gedachten onwillekeurig uit naar God, de Schepper, die de bron van levend water genoemd wordt. Zo iemand was priester-dichter Guido Gezelle (1830-1899). Hij zat graag aan het water te genieten en dacht dan aan God. Dat inspireerde hem tot het schrijven van poëzie. Regels als: "O, wilde en onvervalste pracht / der blommen, langs den watergracht!" of: "Als de ziele luistert, / spreekt het al een taal dat leeft." Onlangs heb ik ook een dergelijke ervaring gehad. Met een groepje natuurliefhebbers bracht ik een bezoek aan het landgoed Oldenaller bij Nijkerk. Daar bevindt zich in een van de singelgrachten, vlak bij het landhuis, een fontein die het water bijna twee meter hoog spuit en die al jarenlang in werking is. Wij dachten dat het water door middel van een vijverpomp omhoog gestuwd werd, maar de boswachter vertelde ons dat dit een klein natuurwonder was, een zogenaamde artesische bron. Op meer dan 50 meter diepte bevindt zich een waterwel, die jaren geleden aangeboord is, met als resultaat dat er door de druk van de aardlagen voortdurend water omhoog spuit. Het is heel zuiver water en van uitstekende kwaliteit. Het kan zo gedronken worden. Natuurwonder Bij het zien van deze bron moest ik denken aan het levende water waarvan in de Bijbel gesproken wordt. Over 'levend water' staat er heel wat geschreven en dat is begrijpelijk. Water is immers voor de mens van levensbelang. Vooral in warme landen is er vaak gebrek aan water en moet men er zuinig mee omspringen. In Palestina zijn de zomers heet en droog en verdort het land. Het is daarom een weldaad voor de bewoners dat er diep onder de grond, op ondoordringbare steenlagen, wellen en bekkens zijn waarin het grondwater zich verzamelt. Dit water komt dan in de dalen in de vorm van een (artesische) bron aan de oppervlakte. De dichter van Psalm 104 herkent in dit natuurwonder Gods zorgende hand: "Hij zendt de bronnen naar de beken, tussen de bergen vloeien zij daarheen." Ook in Psalm 74 wordt Gods leiding daarin erkend: "U bent het, die bronnen en beken opengebroken hebt." Naast de bronnen die aan de oppervlakte water omhoog stuwen kende men ook putten die men uitgegraven en gemetseld had, nadat op grote diepte een waterwel gevonden was. Wie zo'n put gemaakt had was er zuinig op. Vaak ontstond ruzie met herders van andere families over het gezamenlijk gebruik van een put. Het water in de put werd eruit gehaald met kruiken. Dat was doorgaans werk voor de vrouwen. Daarom was de aanwijzing die Jezus aan Zijn discipelen gaf, dat zij een man met een waterkruik moesten volgen, heel duidelijk. Dat viel immers op (Lucas 22:10). Vruchtbaarheid Het bronwater is zuiver en koel en smaakt heerlijk. Het wordt evenals het stromende water van een beek 'levend water' genoemd, in tegenstelling tot stilstaand water dat in een regenbak wordt opgevangen en bewaard. In bijbelse tijden was dat ook al zo. Als er in een dorre plaats water opborrelt, ontstaat er rondom zo'n bron vaak een kleine oase waar frisgroene planten en bomen groeien. Het frisse bronwater bewaarde men thuis in grote, stenen kruiken of vaten, zoals dat het geval was op de bruiloft te Kana waar Jezus water in wijn veranderde (Johannes 2:6). Wij kunnen goed begrijpen dat in de Bijbel 'levend water' gezien wordt als een beeld van zegen en vruchtbaarheid. Een mooi voorbeeld daarvan vinden wij in het boek Ezechiël. De profeet beschrijft in hoofdstuk 47 een visioen, waarin hij een bron ziet opborrelen onder de drempel van de tempel. Het water zwelt aan tot een diepe beek. "Overal waar de beek komt, zal alles leven" (vers 10) en "Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel" (vers12). Dit beeld zal later de evangelist Johannes uitwerken in zijn boek Openbaring (hoofdstuk 22). Reiniging In het alledaagse leven ervaren wij dat fris water reinigt, verkoelt en verkwikt. Wij zijn blij als wij onze vuile handen kunnen wassen of onze dorst kunnen lessen. Het ligt voor de hand dat men vanwege de reinigende kracht van water daaraan ook een geestelijke betekenis heeft gegeven. De Thora, de wet van Mozes, schrijft het gebruik van levend water voor bij rituele reinigingen (Numeri 19:17) en het water van de doop symboliseert de afwassing van onze zonden. Daaraan wordt men herinnerd als er een doopplechtigheid plaatsvindt. In de zomer gaan mijn vrouw en ik elk jaar naar Noord-Beieren en steevast bezoeken wij dan de middeleeuwse Munsterkerk in Markt Heidenheim, de plaats waar al in het midden van de achtste eeuw drie Angelsaksische zendelingen het evangelie brachten. Het waren twee broers, Willibald en Wunibald en hun zus Walburga. Achter die kerk staan wij dan altijd even in gepeins verzonken bij de 'Taufbrunnen', de doopbron, een bron waaruit helder, fris water opborrelt. Hoeveel mensen zullen sinds 750 in dat water al niet gedoopt zijn? Godsverlangen In een hete en droge omgeving kun je soms erg dorst hebben. Het gevoel van hevige dorst is in de Bijbel het beeld geworden van diep, heilig heimwee naar God en Zijn dienst. Dat verlangen wordt door de dichter van psalm 42 uitgedrukt in het onvergetelijke beeld van "de hinde die naar waterbeken smacht." Door de eeuwen heen heeft deze symboliek dichters en beeldende kunstenaars geïnspireerd. Het beeld is ook voor vele eenvoudige gelovigen vertroostend en bemoedigend. Zij voelen zich in hun strijd tegen het kwaad vaak als 'het hijgend hert, der jacht ontkomen'. Toegegeven, in de onberijmde tekst staat dat zo niet, maar al in de Middeleeuwen interpreteerde men het zo. De gelovige ziel is als een hert dat door de jager, de duivel, opgejaagd wordt en dat rust vindt aan de frisse waterstromen waar God het lafenis en verkwikking schenkt. Levensbron De bron van levend water is in de Bijbel het verheven symbool van de levende God uit wie al het goede ontspringt: zegen, vruchtbaarheid, leven, genade, ontferming, vergeving en verkwikking. God, de levensbron. Vroeger vertaalde men bron des levens ook wel met 'fontein des levens' (Statenvertaling). In de rooms-katholieke traditie sprak men in het Latijn van 'fons vitae'. Op het beroemde schilderij van de gebroeders Van Eyck, 'De aanbidding van het Lam', is een werkelijke spuitende fontein afgebeeld. David, de dichter van Psalm 36, werkt dit beeld uit. Hij zegt in vers 8: "Hoe kostelijk is uw goedertierenheid, o God; daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw van uw vleugelen" en vervolgt dan met de woorden: "Zij laven zich aan het vette van uw huis, U drenkt hen met de stroom van uw liefelijkheden. Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht" (vers 9-10). 'Het vette van uw huis' slaat letterlijk op de offermaaltijden in het huis van God. De geestelijke betekenis ervan is: zij genieten van de nabijheid en de gemeenschap van God, zij ontvangen zegeningen en geestelijke goederen in het Rijk van Gods genade. De 'stroom van uw liefelijkheden' is hier het beeld van volheid en zegen. God is de bron van het leven: bij Hem vinden zij het ware leven. Water en licht zijn immers twee onmisbare voorwaarden voor leven. Schaarste Stromend water was niet altijd beschikbaar, of men moest te veel moeite doen om het te halen en dus verzamelden de Israëlieten in de regentijd water in grote stenen bakken, de zogenaamde cisternen, die zij in de steenrotsen uitgehouwen hadden. Zo'n cisterne moest volgens de wet van Mozes afgedekt worden (Ex. 21:33), zodat bijvoorbeeld een blinde er niet in zou vallen. Het regenwater werd er na verloop van tijd niet smakelijker op. Het ging stinken, er dreef vuil op en er zaten vieze beestjes in. Soms braken de bakken en liep het kostbare water weg. Toch was zo'n regenbak de wens van iedere huisvrouw, zoals de koelkast dat nu is. In 2 Koningen 18:31 wordt daarop gezinspeeld. De profeet Jeremia maakt van dit gegeven gebruik als hij het volk verwijt dat zij de ware God verlaten hebben. God zegt: "Mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden" (2:13). Israël zocht zijn kracht in het waarnemen van uiterlijke godsdienstige plichten, maar in hun hart waren de mensen bezig met hun eigen zaken. Lijken wij ook niet op Israël? Wat maken wij ons druk om van alles en nog wat, ook in religieus opzicht, terwijl wij niet of nauwelijks tijd vinden om de Heiland daadwerkelijk na te volgen. Vrederijk Het beeld van het water wordt ook gebruikt als symbool van het toekomstige vrederijk van Christus. De profeten jubelen het uit als zij dat Rijk voor hun geestesoog zien. Jesaja schrijft: "Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils" (12:3). "De ellendigen en de armen zoeken naar water, maar het is er niet, hun tong verdroogt van dorst; Ik, de HERE, zal hen verhoren; (…) Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen" (41:17). God belooft: "Want Ik zal water gieten op het dorstige en beken op het droge; Ik zal mijn Geest uitgieten op uw nakroost en mijn zegen op uw nakomelingen" (44:3). Bij de profeet Zacharia staan soortgelijke beloften: "Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, de helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de zomer zowel als in de winter zal dat geschieden" (14:8). Jezus, de Bron Over levend water spreekt ook de Here Jezus Christus. In Johannes 4 wordt verteld dat Hij midden op de dag, als het erg heet is, aan de bron van Jacob zit even buiten de Samaritaanse stad Sichar. Op dat moment komt er een vrouw aan om water te putten. Jezus vraagt haar om water. Er ontwikkelt zich een gesprek waarin Jezus spreekt over 'levend water' in geestelijke zin. De vrouw begrijpt het niet als Jezus zegt: "Indien u wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven" (vs. 10). Hij bedoelt dat in Hem, de ware Messias, het eeuwige leven te vinden is, dat Hij de bron des levens is en dat uit Hem de genadegaven van de Heilige Geest uitgaan die de dorstige ziel verkwikken en vertroosten. Toen de Israëlieten tijdens de woestijnreis van Egypte naar het beloofde land soms van dorst versmachtten, moest hun leider Mozes op Gods bevel op de rots slaan, waarna er water uit tevoorschijn kwam (Exodus 17:6). Deze rotssteen, zal Paulus later zeggen, was Christus (1 Corinthiërs 10:4). Ook degenen die in Jezus Christus geloven mogen waterbronnen zijn. In Joh. 7:38 zegt Jezus dat stromen van levend water uit hun binnenste zullen vloeien zoals water uit de rots. Jezus ziet het als de hoogste levensvervulling voor de gelovigen, dat zij dat levende water doorgeven aan anderen. Dat kunnen ze echter alleen als zijzelf verbonden zijn met Jezus, de fontein en bron van het heil.  
 
 
@Drs. Nico van Velzen
Reacties

 

 

 

 

Stromen van leven

Als je goed kijkt naar de banner bovenaan deze pagina, zie je dat er beweging in zit. Deze beweging stelt de rivier van Gods leven voor. In de Bijbel is er veel sprake van het leven dat God geeft.
Jezus Christus riep ooit luid, tijdens een groot godsdienstig feest, in de stad Jeruzalem: 'Als er iemand dorst heeft, laat hem bij MIJ komen. Ik verzeker jullie: iedereen die in Mij gelooft zal merken dat zijn binnenste een BRON zal worden, waaruit stromen van levend water zullen vloeien.'
Deze stromen van levend water zijn een beschrijving van de heilige Geest die God geeft aan iedereen die in Jezus gelooft. Het is opmerkelijk dat Jezus dit zei gedurende een groot en belangrijk religieus feest, terwijl er overal bekende godsdienstige leiders rondliepen. Ook zij hoorden Jezus roepen. De reden dat Jezus juist tijdens zo'n feest deze uitnodiging deed, was omdat hij iets zag.
Hij zag de leegte. De honger. De dorst. Het verlangen bij de mensen naar wat ECHT bevredigt. Naar wat hen ECHT gelukkig maakt.
Hij zag: op dit feest, hoewel het groots en religieus is, hoewel er veel over God gesproken wordt, zijn mensen toch leeg en dorstig.
Hij zag dat de wijze waarop de religieuze leiders het volk over God vertelden hen geen LEVEN gaf. De mensen bleven leeg en doelloos ronddolen.
Het was oppervlakkig gezien wel heel mooi. Maar de harten waren verre van bevredigd.
Ook vandaag doet Jezus Christus deze uitnodiging.
Want ook vandaag ziet hij de leegte, de honger die veel christenen hebben. Hij weet dat alle mooie woorden en alle activiteit in de kerken, vaak goed bedoeld, hen geen echt LEVEN geven. Het is vaak maar een religieus gebeuren, zonder dat de rivier van de heilige Geest echt kan stromen.
Mensen praten wel veel over God, maar ze ERVAREN zijn LEVEN niet. Dat is heel erg.
Daarom doet Jezus ook naar jou toe de uitnodiging: 'Als je DORST hebt, kom dan bij MIJ'. Als je verlangt naar ECHT LEVEN, strek je dan uit naar de vervulling van de heilige Geest, die Jezus je geeft, als je bij hem komt.
Teveel mensen praten enkel over Jezus, zonder dat ze echt komen drinken van zijn Geest. Dat is een zeer groot verschil.
Op deze website kun je leren hoe je vervuld kunt worden met de heilige Geest. Daarom is er ook deze rubriek, die woorden van LEVEN publiceert, die God ons rechtstreeks ingeeft. Deze woorden zijn letterlijk de STROMEN VAN LEVEND WATER die de Geest van God ons geeft.
Het beeld van het WATER is in de Bijbel ook vaak het WOORD van God. Daarom kun je de woorden die God je rechtstreeks ingeeft en door je heen spreekt, absoluut beschouwen als de stromen van de heilige Geest.

Heb je dorst? Verlang je ernaar om de heilige Geest meer in je leven te zien werken? Wil je de stromen van levend water laten opborrelen?
Vraag dan aan Jezus Christus ELKE dag om je te vullen met zijn Geest.
Surf gerust op deze website rond en geniet van alle uitingen van het LEVEND water dat God je geeft. Hij zal ook DOOR JOU HEEN zijn leven aan anderen geven, als je leert om echt regelmatig jezelf te laten vullen met zijn Geest.

Real-life.nl

 Reacties

 
Lees meer...
 
 
 
 
 
Een oase ligt in de woestijn
 
Soms kunnen we er zo naar verlangen persoonlijk, in ons eigen leven, meer te ervaren van Gods liefde en van Zijn kracht. Gewoon weer eens duidelijk merken dat het toch wel even verschil uitmaakt dat we Christus tot Helper hebben. Wanneer gebeuren wonderen? ‘Maar’, dacht ik, ‘wanneer kan God het beste Zijn liefde en kracht aan ons tonen? Wanneer is het voor ons het duidelijkst dat Hij zorgt en leidt en dat het niet “toevallige omstandigheden” zijn die ons meezitten?’ Ik kwam tot de volgende conclusie: Hoe meer de omstandigheden tegen ons zijn hoe meer we iedere troost en elke oplossing als een openbaring van Gods liefde en kracht zien. Hoe groter de nood, des te meer ervaren we de oplossing als een wonder van God. Gevoelsmatig sprak deze conclusie mij helemaal niet aan! Ik ben voldoende een kind van mijn tijd om veel waarde te hechten aan het genieten van alles wat het leven te bieden heeft. Tegenslagen en tijden van onzekerheid, moeite en zorg zijn daarbij onwelkome gasten, die het genieten van het goede des levens dreigen te verstoren. Pas wanneer ik het ervaren van Gods liefde en kracht kan zien als het genieten van het goede des levens, pas dan kunnen perioden van onzekerheid, moeite en zorg, rijke tijden worden. Tijden die ik niet zou hebben willen missen, ook al zijn ze gevoelsmatig nog zo onaantrekkelijk. Jacobus schrijft aan de christenen in de verstrooiing dat ze het voor enkel vreugde moeten houden als allerlei moeilijkheden hun pad kruisen, omdat hun geloofsleven erdoor verdiept wordt (Jacobus 1:2). Paulus schrijft dat hij kan roemen in alles wat hem zwak en afhankelijk maakt, want dan kunnen Gods kracht en Zijn genade zich pas goed aan Paulus en de zijnen laten zien (2 Corinthiërs 12:9-10). Jacobus en Paulus spreken van het genieten van het goede des levens doordat ze Gods liefde en kracht ervaren temidden van moeilijkheden. Als oasen –midden in de woestijn- die ze door moeten trekken. We mogen niet vergeten dat een plaats met een waterbron en palmen pas dan een oase wordt, als ze omgeven is door woestijn. Het is juist het gaan door een hete woestijn wat het bereiken van een oase tot zoiets bijzonders maakt. Tijd hebben voor God Onlangs schreef een echtpaar ons dat ze een moeilijke tijd doormaken. ‘Onze relatie met God staat op een laag pitje…’ schreven ze. Ik kan dat zo goed begrijpen. Je kunt zó in beslag genomen worden door de zorgen en beslommeringen van het leven dat de lust en de discipline je vergaan om je op God te concentreren. Het liefste zoek je wat verstrooiing. Wie van ons kent deze perioden niet? Toch een woord ter waarschuwing: Als je door de woestijn gaat, de hete zon boven je en het gloeiende zand om je heen, slof dan niet in doffe ellende de oase voorbij! Stop! Kijk om je heen! Neem de tijd om te rusten bij de waterbron, in de schaduw van een palmboom. Legeren aan het water In Exodus 15 wordt beschreven hoe zwaar de Israëlieten het hebben in de woestijn Sur. Het hoofdstuk eindigt met het prachtige vers: “Daarna kwamen zij in Elim; daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water.” Hoe kunnen wij ons geestelijk ‘legeren aan het water’ als God ons –net als Israël- door een woestijn laat trekken waar we dorst lijden en de teleurstelling van het bittere water van Mara moeten ondergaan? Waar we vervolgens verder moeten trekken met de nare herinnering dat we bij Mara in ongeloof mopperden in plaats van in geloof God gevraagd te hebben het water zoet te maken? Geestelijk genieten van Elim, hoe doen we dat praktisch, als we ons omgeven weten door de dreiging van de woestijn?
Het voorbeeld van Josafat Het verhaal van Josafat in 2 Kronieken 20 kan ons hierbij helpen. Koning Josafat en het volk van Juda worden door God in een crisissituatie geleid. Drie verschillende volken trekken tegelijk op ten strijde tegen Juda. Het leger is zó talrijk dat Juda alle moed ontnomen wordt dat ze zich nog kunnen verdedigen. Josafat wordt bevreesd, maar in plaats van zich in zijn vrees te storten op het vinden van menselijke oplossingen besluit hij naar God te gaan. Hij laat zelfs het hele volk van Juda vasten (dat maakt de soldaten alleen maar zwakker!) Uit alle steden van Juda komt men naar Jeruzalem om samen met de koning de Here te zoeken. Wat men dan doet is zó bijzonder –maar ook zo algemeen toepasbaar- dat we het als een voorbeeld kunnen gebruiken hoe ons geestelijk ‘te legeren aan het water’ als de hitte van de woestijn ons terneer drukt: 1. Heer, U bent… Als Josafat met het volk voor God verschijnt begint hij God niet meteen alle problemen voor te leggen. Uiteindelijk kent God de situatie nog beter dan zijzelf! De koning begint echter met lofprijzing. In plaats van God te smeken Zich op hén te concentreren, gaan zíj zich op God concentreren. Josafat prijst God om Wie Hij is. ”Here, God onzer vaderen, zijt Gij niet God in de hemel, heerst Gij niet over al de koninkrijken der volken? In Uw hand is kracht en sterkte, niemand kan standhouden tegen U” (2 Kronieken 20:6). Wat is geestelijk meer verkwikkend –in tijden van tegenslagen, onzekerheid, zorg en nood- dan ons volledig te concentreren op Wie God is? Niet in een theologisch debat (dat kan volledig aan ons hart voorbijgaan), maar in lofprijzing, in gebed. Neerknielen en God vertellen Wie Hij is. Hem grootmaken, door Zijn grootheid te verwoorden. We kunnen gedeelten uit de Psalmen gebruiken als we woorden tekort komen. Hoe duidelijker we God zien, Zijn grootheid, trouw en liefde, des te meer worden we verkwikt. We ‘legeren ons aan het water’ midden in de woestijn. 2. Heer, U heeft… Josafat vervolgt de lofprijzing door te verwoorden wat God heeft gedaan. Hij doet het weer in de vraagvorm: “Zijt Gij niet onze God, Die voor het aangezicht van Uw volk Israël verdreven hebt de inwoners van dit land?” (2 Kronieken 20:7). Als een gelovige Israëliet nadacht over kracht dan mediteerde hij niet over kosmische krachten waaraan je via bepaalde handelingen deel krijgt (magie), maar hij concentreerde zich op wat God heeft gedaan in de geschiedenis. Voor ons christenen geldt hetzelfde. Daarom is het zo belangrijk dat we steeds weer opnieuw de Bijbel doorlezen! “Ik zal van Uw wonderdaden gewagen” (Psalm 145). Ook van die in mijn eigen leven. 3. Heer, U zult… “Onze God, zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd” (2 Kronieken 20:12). Het lofprijzingsgebed eindigt in een geloofsbelijdenis: “Heer, U zult…” en in een belijdenis van eigen onbekwaamheid. Zo stonden Josafat en het volk voor Gods aangezicht, en ze wachtten in geloof totdat God uitkomst bracht. De manier waarop Juda gered werd was uniek voor die situatie, maar de manier waarop ze met hun zorgen naar God gingen kunnen we steeds opnieuw toepassen in onze situaties: Heer, U bent…, Heer, U heeft…, Heer, U zult… ‘We maken een moeilijke tijd door… onze relatie met God staat op een laag pitje…’. Wie begrijpt niet wat ze bedoelen? Maar in de woestijn Sur ligt Elim. Daar kunnen we Gods liefde en kracht ervaren als we de tijd nemen om ons ‘te legeren aan het water’. Heer, U bent…, Heer, U heeft…, Heer, U zult… óók voor mij!
 
Gert Doornenbal
maart 1987
http://www.ontmoeting-groningen.nl/content/86/home/
 
 

Reacties

 

 

 

 

Oase van Rust

 

Oase van Rust

Op weg in de woestijn van het leven,

ben je op zoek naar een plek waar je gedachten vrij kunnen komen.

Zo'n plek waar je alleen bent met God,

een pleisterplaats in je levenswoestijn

en een rustpunt in je verdere leven.

Waar jij je zorgen,

maar ook je blijdschap kunt delen

en je hart en je geest weer voedsel krijgen om verder te gaan

Deze plek zit in je geest die straalt rust en kracht uit.

Je hoeft dus niet meer te dwalen. Blijf niet ronddolen in je gedachten,

want er is altijd plaats voor jou in je geest,

je eigen oase van rust.

 

@Klaas van Eijbergen

Reacties

 

 

  

   

"Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst.  Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat  water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven  voortkomt."

  

Johannes 4 : 13,14

 

Reacties

 

 

 

 

 

 

Come to the Water


       Oh let all who thirst, let them come to the water.               

  And let all who have nothing, let them come to the Lord.     

  Without money, without price


Why should you pay the price, except for the Lord.


And let all who seek, let them come to the water.

                    And let all who have nothing, let them come to the Lord.       

  Without money, without strife        

Why should you spend your life, except for the Lord.


   And let all who toil, let them come to the water.                    

And let all who are weary, let them come to the Lord.       

All who labor, without rest

How can your soul find rest, except for the Lord.And let all the poor, let them come to the water.                     

Bring the ones who are laden, bring them all to the Lord.         

Bring the children, without might   

Easy the load and light, come to the Lord.

 

Unknown


Reacties

 

 

 

 

 

 

Create in me a clean heart, oh God

 

Create in me a clean heart, oh God

And renew a right spirit within me

Create in me a clean heart, oh God

And renew a right spirit within  me


Cast me not away from Thy presence, oh Lord

And take not Thy holy  spirit from me

Restore unto me the joy of Thy salvation

And renew a right  spirit within me


Create in me a clean heart, oh God

And renew a right  spirit within me

Create in me a clean heart, oh God

And renew a right  spirit within me


Cast me not away from Thy presence, oh Lord

Take not  Thy holy spirit from me

Restore unto me the joy of Thy salvation

And renew  a right spirit within me


Create in me a clean heart, oh God

And renew  a right spirit within me

Create in me a clean heart, oh God

And renew a  right spirit within me


Cast me not away from Thy presence, oh Lord

Take not Thy holy spirit from me

Restore unto me the joy of Thy  salvation

And renew a right spirit within me


Keith GreenReacties

 

 

 

 

 

 

‘Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de Schrift’

(Joh.7:37,38).

Reacties

 

 

 

 

 

 

Bron van Levend Water

 

Bron van levend water ontspring nu in mij

zend uw Geest o Heilig GOd en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart

'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart


Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]


Heer, U bent de Herder die mij geneest

neem mij in uw armen leid mij door uw Geest

neem mijn trots mijn twijfels en mijn angsten nu

trek mij met uw liefde ik verlang naar U


Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]


geef jezelf aan Jezus die jou geneest

laat hem je omarmen en ontvang zijn Gees

t als je hem vertrouwt word je door Hem bevrijd

zul je met hem leven tot in eeuwigheid


Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]


Bron van levend water ontspring nu in mij

zend uw Geest o Heilig God en maak mij vrij

van elke situatie die mijn hart bezwaart

'k geef mijn last aan u die heel mijn ziel bewaart


Refrein:

Jezus [3x]

Vader [3x]

Geest van God [3]...

 

 

Opwekking 445
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl